آموزش کاردستی روباه

مجموعه: سرگرمي کودکان ابتدا مانند شکل زیر با مقوا یک چهار گوش ببرید و چهار گوش را از وسط تا بزنید، یک مثلث درست می شود. روباه کاغذی      سپس قسمت بالای مثلث را خط چین کشیده و محل را از خط چین ها تا بزنید.   کاردستی روباه کاغذی‎‎   سپس مانند شکل […]