دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

ایرا براون تنها دو سال دارد ، اما او در حال حاضر یک مدل شناخته شده در آمریکا است. پدر و مادر او قراردادهایی را با دو مارک معروف لباس کودکان امضا کرده اند.
این دختر یک عروسک تمام عیار است. با توجه به گفته های پدر و مادر او، او قرار گرفتن جلوی دوربین را دوست دارد و از مد و فشن کودکان لذت می برد.

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

 

دختر بچه 2 ساله ، مدل شناخته شده در آمریکا

مردان اصولا آدم های شادتری هستند

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

مردان اصولا آدم های شادتری هستند

 

Men Are Just Happier People

مردان اصولا آدم های شادتری هستند

What do you expect from such simple creatures?
از موجودی به این سادگی چه انتظاری داری؟

Your last name stays put.
نام خانوادگی تو باقی می ماند

The garage is all yours.
تمام فضای گاراژ به تو تعلق داره

Wedding plans take care of themselves.
برنامه ریزی برای عروسی خود بخود انجام میشه

Chocolate is just another snack.
شکلات هم یک خوردنی دیگه ست

You can be President.
می تونی رئیس جمهور بشی

You can never be pregnant.
هرگز حامله نمیشی

You can wear a white T-shirt to a water park. برای رفتن به پارک آبی می تونی تی شرت سفید بپوشی

You can wear NO shirt to a water park. برای رفتن به پارک آبی می تونی اصلا هیچی نپوشی

Car mechanics tell you the truth. مکانیک اتومبیل به شما راست میگه

The world is your urinal. تمام دنیا آبریزگاه توست

You never have to drive to another gas station restroom because this one is just too icky. مجبور نیستی مصافت زیادی تا پمپ بنزین بعدی رانندگی کنی به این دلیل که دستشوئی این یکی خیلی کثیفه

You don’t have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt. مجبور نیستی برای اینکه بدونی مهره رو از کدوم طرف روی پیچ بچرخونی مدتی فکر کنی

Same work, more pay. کار یکسان، درآمد بیشتر

Wrinkles add character. چین و چروک به تو شخصیت میده

Wedding dress $5000. Tux rental-$100.100لباس عروس 5000 دلاره، هزینه یک شب کرایه تاکسیدو فقط 100 دلاره

People never stare at your chest when you’re talking to them. وقتی با دیگران حرف می زنی به سینه ت نگاه نمی کنن

New shoes don’t cut, blister, or mangle your feet.کفش نو پای تو رو زخم نمی کنه،

One mood all the time.می تونی همیشه یک حالت داشته باشی

Phone conversations are over in 30 seconds flat. مکالمه تلفنی تو فقط سی ثانیه طول می کشه

You know stuff about tanks. خیلی چیز درباره مخزن آب توآلت می دونی

A five-day vacation requires only one suitcase. برای 5 روز مرخصی فقط به یک چمدان احتیاج داری

You can open all your own jars. خودت می تونی در تمام بطری ها رو باز کنی

You get extra credit for the slightest act of thoughtfulness. با کوچکترین کار متفکرانه اعتبار زیادی کسب می کنی

If someone forgets to invite you, He or she can still be your friend.اگر کسی فراموش کرد تو رو دعوت کنه، چه زن و چه مرد، بازم دوست تو باقی می مونه

 

Your underwear is $8.95 for a three-pack. سه تا شورت برای تو فقط 8.95 دلار خرج داره

Three pairs of shoes are more than enough.سه جفت کفش از سرت هم زیاده

You are unable to see wrinkles in your clothes. تو قادر به دیدن چروک لباست نیستی

Everything on your face stays its original color. هرچیزی روی صورت تو همیشه به رنگ طبیعی باقی می مونه

The same hairstyle lasts for years, maybe decades. یک مدل مو برای سالها، و یا ده ها سال کافیه

You only have to shave your face and neck.تو فقط باید موهای صورت و گردنت رو بتراشی

You can play with toys all your life. در تمام عمر می تونی با اسباب بازی بازی کنی

One wallet and one pair of shoes — one color for all seasons. یک کیف پول و یک جفت کفش….و یک رنگ برای تمام فصلها کافیه

You can wear shorts no matter how your legs look.پاهات هر شکلی که باشن بازم می تونی شلوار کوتاه بپوشی

You can ‘do’ your nails with a pocket knife. می تونی با چاقوی جیبی ناخن هات رو تمیز و مرتب کنی

You have freedom of choice concerning growing a mustache.برای سبیل گذاشتن اختیار تام داری

. You can do Christmas shopping for 25 relatives On December 24 in 25 minutes. می تونی برای 25 نفر از بستگان روز 24 دسامبر در عرض 25 دقیقه هدیه بخری

Men Are Just Happier People مردان همینجوری شادتر هستن

NICKNAMES القاب
If Sheila, Candy and Sarah go out for lunch, they will call each other Sheila, Candy and Sarah. اگر شیلا، کندی و سارا برای نهار بیرون برن همدیگه رو شیلا، کندی و سارا صدا می کنن
If Mike, Dave and John go out, they will affectionately refer to each other as Fat Boy, Bubba and Wildman . اگر مایک، دیو و جان بیرون برن، با محبت تمام همدیگه رو خیکی، ابله و دیوونه خطاب می کنن

When the bill arrives, Mike, Dave and John will each throw in $20, even though it’s only for $32.50. None of them will have anything smaller and none will actually admit they want change back…
وقتی صورتحساب می رسه، با اینکه صورتحساب فقط 32.50 دلار شده اما دیو و جان هر کدوم یک 20 دلاری روی میز می اندازن و هیچکدوم هم منتظر گرفتن بقیه پول نمیشن

When the girls get their bill, out come the pocket calculators.
وقتی خانمها صورتحساب رو دریافت می کنن ماشین حسابها از کیف ها بیرون میان

A man will pay $2 for a $1 item he needs. مرد 2 دلار برای خرید یک کالای یک دلاری می پردازه که بهش احتیاج داره.

A woman will pay $1 for a $2 item that she doesnt need but it’s on sale. خانم یک دلار برای خرید یک کالای 2 دلاری که بهش احتیاجی نداره خرج می کنه چون حراجه

A man has six items in his bathroom: toothbrush and toothpaste, shaving cream, razor, a bar of soap, and a towel. مردها در حمام فقط به 6 چیز نیاز دارن. مسواک، خمیر دندون، ژل برای تراشیدن ریش، تیغ، صابون و یک حوله

The average number of items in the typical woman’s bathroom is 337. A man would not be able to identify more than 20 of these items. تعداد متوسط وسایلی که یک خانم معمولی در حمام نیاز داره 337 چیزه. مردها نمی تونن بیش از 20 تا از این اجسام رو شناسائی کنن

A woman has the last word in any argument. در هر جر و بحثی حرف آخر رو زن می زنه

Anything a man says after that is the beginning of a new argument. هر چیزی که مرد بعد از کلمه آخر زن به زبان بیاره یک جر و بحث تازه شروع میشه

A woman worries about the future until she gets a husband. یک خانم تا وقتی شوهر نکرده نگران آینده ست

A man never worries about the future until he gets a wife.مرد هیچ نگرانی برای آینده نداره تا وقتی که زن می گیره

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn’t. زن با این انتظار که مرد تغییر خواهد کرد باهاش ازدواج می کنه، ولی نمی کنه

A man marries a woman expecting that she won’t change, but she does. مرد با این انتظار که زنش تغییر نمی کنه باهاش ازدواج می کنه، ولی می کنه

A woman will dress up to go shopping, water the plants, empty the trash, answer the phone, read a book, and get the mail. یک خانم برای رفتن به خرید، آب دادن به گیاهان، خالی کردن سطل زباله، پاسخگوئی به تلفن، خواندن یک کتاب و برداشتن نامه های رسیده لباس مناسب می پوشه

 A man will dress up for weddings and funerals. مرد فقط برای شرکت در عروسی یا مراسم ترحیم لباس مناسب می پوشه

Ah, children. A woman knows all about her children. She knows about dentist appointments and romances, best friends, favorite foods, secret fears and hopes and dreams. آه، بچه ها. خانمها همه چیز رو در مورد فرزندان می دونن. می دونن که کی باید بچه رو به دندانپزشکی ببرن، از مسائل عاطفی بچه ها آگاه هستن،بهترین دوست اونها رو می شناسن، غذای مورد علاقه فرزندان رو می دونن، و از تمام اسرار، ترسها، امیدها رؤیاهای اونها خبر دارن

A man is vaguely aware of some short people living in the house. مرد بصورت مبهمی متوجه حضور چند تا موجود کوچک در خانه میشه

A married man should forget his mistakes. There’s no use in two people remembering the same thing! مرد باید اشتباهاتش رو فراموش کنه. هیچ فایده ای نداره که دو نفر یک مسئله رو به یاد بیارن

SO, send this to the women who have a sense of humor and who can handle it ….
بنابراین، این مطلب رو برای خانمهایی که ظرفیت شوخی رو دارن و می تونن باهاش سر کنن بفرست

and to the men who might enjoy reading it..
و برای مردهایی که از خوندن این مطلب لذت می برن

دیواری که میگه دوستت دارم

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

دیواری که میگه دوستت دارم

 

در يكي از محله‌هاي مركزي شهر پاريس، ديواري وسيع جا خوش كرده است كه سراميك‌هايي لاجوردي تنش را پوشانده‌اند و روي آن با 300 زبان زنده دنيا بيش از هزار بار به رنگي سپيد نوشته شده است: «دوستت دارم».

سهم ما ايراني‌ها هم، دو تا از آن دوستت دارم‌هاست كه يكي از آنها بالاي ديوار قرار گرفته است و ديگري تقريبا در مركزش.

دوستت دارم‌هاي ايراني جاي خوبي قرار گرفته‌اند و چشم هر گردشگري دست‌كم يك بار آنها را مي‌بيند،

(تو تصاویری که براتون گذاشتم مشخصه ) شايد به اين دليل كه خط ايراني زيباست،

شايد هم به اين خاطر كه ما ايراني‌ها به عاشقي معروفيم.

ما عشق را نسل به نسل در روح يادگاري‌هاي‌مان دميده‌ايم، عشق اگر نبود، هنرهايمان ماندگار نمي شد

ادبياتمان شكل نمي‌گرفت و بناهاي تاريخي‌مان استوار نمي‌ماند،

و شايد اصلا ايراني هم وجود نداشت چه، عشق، به همه آنها كه به آن باور دارند، طعم جاودانگي مي‌چشاند.

آن كه اين ديوار را بنا كرده، حتما مي‌دانسته است كه بازديدكنندگانش، «دوستت دارم» را به همه زبان‌هاي دنيا نمي‌دانند،

اما مطمئن بوده است كه جادويي در اين چند كلمه نهفته است كه حتي بدون فهميده شدن معنايش، چشم‌ها را مي‌نوازد.

غرضم از نوشتن ماجراي ديوار دوستت دارم اين نيست كه بگويم ما ايراني‌ها هم به ديواري مانند آن نياز داريم، هر چند كه اگر آن را داشتيم، دلمان خوش‌تر بود،

اما حرفم اين است كه شهر ما، به پايتخت ايراني‌هاي عاشق نمي‌ماند، اينجا شهري است كه ديوارهايش «دوستت دارم» را فرياد نمي‌زنند،

شهري كه «دوستت دارم» را كم دارد.و اینکه ما دوست داشتن همدیگر را فراموش کردیم.

 

دیواری که میگه دوستت دارم

 

 

دیواری که میگه دوستت دارم

 

 

دیواری که میگه دوستت دارم

شاد باشید و همدیگررا دوست داشته باشید
دوستتون دارم

الفبای زندگی …!( حتما " بخونيد )

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

الفبای زندگی ...!( حتما

الفبای زندگی …!

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها

ج: جسارت برای ادامه زیستن

چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح: حق شناسی برای تزكیه نفس

خ: خودداری برای تمرین استقامت

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ

‌ذ: ذكر گویی برای اخلاص عمل

ر: رضایت مندی برای احساس شعف

ز: زیركی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ: ژرف بینی برای شكافتن عمق درد ها

س: سخاوت برای گشایش كار ها

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص: صداقت برای بقای دوستی

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد

ط: طاقت برای تحمل شكست

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع: عطوفت برای غنچه نشكفته باورها

غ: غیرت برای بقای انسانیت

ف: فداكاری برای قلب های درد مند

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل

ك: كرامت برای نگاهی از سر عشق

گ: گذشت برای پالایش احساس

ل: لیاقت برای تحقق امید ها

م: محبت برای نگاه معصوم یك كودك

ن: نكته بینی برای دیدن نادیده ها

و: واقع گرایی برای دستیابی به كنه هستی

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی: یك رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

7 درس بزرگ زندگی از استیو جابز

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

 

7 درس بزرگ زندگی از استیو جابز

7 درس بزرگ زندگی از استیو جابز

7 درس بزرگ زندگی از استیو جابز

آیا واقعا همه چی بی فایده است؟

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

آیا واقعا همه چی بی فایده است؟

 

1)مدرسه رفتن بی فایده است چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف میکنه اگه خنگ باشی تو وقت معلمو.

۲) دنبال پول دویدن بی فایده است چون اگه بهش نرسی از بقیه بدت میاد اگه بهش برسی بقیه از تو.

۳) عاشق شدن بیفایده است چون یا تو دل اونو میشکنی یا اون دل تورو یا دنیا دل هردوتونو.

۴) ازدواج کردن بی فایده است چون قبل از ۳۰ سالگی زوده بعد از ۳۰ سالگی دیر.

۵) بچه دار شدن بی فایده است چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه به عذابه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش به عذابن.

۶) پیک نیک رفتن بی فایده است چون یا بد میگذره که از همون اول حرص میخوری یا خوش میگذره که موقع برگشتن غصه میخوری.

۷) رفاقت با دیگران بی فایده است چون یا از تو بهترن که نمیخوان دنبالشون باشی یا ازشون بهتری که نمیخوای دنبالت باشن.

۸) دنبال شهرت رفتن بیفایده است چون تا مشهور نشدی باید زیر پای بقیه رو خالی کنی ولی وقتی شدی بقیه زیر پای تو رو خالی میکنن.

۹) وبلاگ نویسی بی فایده است چون یا خوب مینویسی که مطلبتو میدزدن و حرص میخوری یا بد مینویسی که مطلبتو نمیخونن و حرص میخوری.

10نکته بسیار آموزنده از ژاپنی ها

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

10نکته بسیار آموزنده از ژاپنی ها

 

زلزله و سونامی وحشتناک ژاپن شوک بزرگی برای تمام دنیا بود و شاید تا ماهها اسم این کشور زیبا تداعی کننده ی سیل و خرابی باشد. اما در جریان آسیب هایی که از زلزله و سونامی ژاپن دامنگیر مردمش شد ژاپنی ها با شیوه های رفتاری مثبت درس هایی را به همگان آموختند که بازگو نمودن آنها نقطه عطفی خواهد بود بر ترویج گزینه های مثبت این فرهنگ ارزشمند و قابل تحسین …

1. آرامش

حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت هم دیده نشد. میزان تاثر و اندوه بطور خود بخود بالا رفته بود.

2. وقار

صفوف منظم برای دریافت آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.

3. توانمندی

بعنوان نمونه معماری باورنکردنی بطوریکه ساختمانها به طرفین پیچ و تاب میخوردند ولی فرو نمی ریختند.

4. رحم و شفقت

مردم فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.

5. نظم

غارتگری دیده نشد. زورگویی یا از دست دیگران ربودن دیده نشد. فقط تفاهم بود.

6. ایثار

پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی ماندند تا به خنک کردن دستگاهها ادامه دهند.

7. مهربانی

رستورانها قیمتها را کاهش دادند. یک خودپرداز بدون محافظ دست نخورده ماند. دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

8. آموزش

از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را کردند.

9. وسایل ارتباط جمعی

در انتشار اخبار بسیار خوددار بودند. از گزارشات مغرضانه خبری نبود. فقط گزارشات آرامبخش.

10. وجدان

هنگامی که در یک فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به آرامی فروشگاه را ترک کردند.

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

لطفا از “لحظه” لذت ببرید.

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری , پس چرا به فردا موکولش نكني؟ مارك فيشر

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

از امروز همه چیز را از نو آغاز کنیم.

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای رسیدن به موفقیت باید مثل زمان کودکی کنجکاو باشید.”انتونی رابينز “

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

به طبیعت برویم!

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای خودتان برای دل خودتان جشن بگیرید و شاد باشید!

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

ارزوی ارامش .ارزویی فراگیر.

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

کمی در زندگی خود رنگ جاری کنیم .

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

به جزئیات بی توجه نباشیم کمی دقیق تر شویم.
چرا از زیبایی ها به سادگی بگذریم و منتظر چیزی دیگر باشيم ؟

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

 

لذت یعنی چی؟یعنی کیف کردن از تمام چیزهای کوچک.

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

 

شما می توانید از نیویورک تا کالیفرنیا را با چراغ های اتوموبیل رانندگی کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید تمام راه را ببینید.”راز “

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

دلتان برای هیجانات دوران کودکی تنگ نشده؟

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

تغییرات کوچک ایجاد کنیم !حداقل برای قابل تحمل تر کردن خیلی از چیزها.

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

 

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری

“موفق باشید و شاد و پایدار!”

 

رقص آرام – حتما تا انتها بخوانید

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

رقص آرام - حتما تا انتها بخوانید

 

این شعر توسط یک نوجوان مبتلا به سرطان نوشته شده است..
written by a teenager with cancer.

She wants to see how many
people get her poem..
او مایل است بداند چند نفرشعر او را می خوانند..

It is quite the poem. Please pass it on.
این کل شعر اوست. لطفا آنرا برای دیگران هم ارسال کنید.
This
poem was written by a terminally ill young girl in a
New York
Hospital
این شعر را این دختربسیار جوان در حالی که آخرین روزهای زندگی اش را سپری می کند در بیمارستان نیویورک نگاشته است
It was sent
by
و آنرا یکی از پزشکان بیمارستان فرستاده است.
a medical doctor

 

SLOW DANCE
رقص آرام
Have you ever
watched kids

آیا تا به حال به کودکان نگریسته اید

On a merry-go-round?
در حالیکه به بازی “چرخ چرخ” مشغولند؟

Or listened to
the rain

و یا به صدای باران گوش فرا داده اید،

Slapping on the ground?

آن زمان که قطراتش به زمین برخورد می کند؟

Ever followed a
butterfly’s erratic flight?

تا بحال بدنبال پروانه ای دویده اید، آن زمان که نامنظم و بی هدف به چپ و راست پرواز می کند؟

Or gazed at the sun into the fading
night?

یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته اید، آن زمان که در مغرب فرو می رود؟

You better slow down.

کمی آرام تر حرکت کنید
Don’t dance so
fast.

اینقدر تند و سریع به رقص درنیایید
Time is short.

زمان کوتاه است
The music won’t
last

موسیقی بزودی پایان خواهد یافت

Do you run through each day

On the
fly?

آیا روزها را شتابان پشت سر می گذارید؟
When you ask How are you?
آنگاه که از کسی می پرسید حالت چطور است،
Do you hear the
reply?

آیا پاسخ سوال خود را می شنوید؟
When the day is done
هنگامی که روز به پایان می رسد
Do you lie in your
bed

آیا در رختخواب خود دراز می کشید
With the next hundred chores
و اجازه می دهید که صدها کار ناتمام بیهوده و روزمره
Running through
your head?

در کله شما رژه روند؟
You’d better slow down
سرعت خود را کم کنید. کم تر شتاب کنید..
Don’t dance so
fast.

اینقدر تند و سریع به رقص در نیایید.
Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won’t
last. موسیقی دیری نخواهد پائید
Ever told your child,
آیا تا بحال به کودک خود گفته اید،

We’ll do it
tomorrow?
“فردا این کار را خواهیم کرد”

And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده اید
Not see
his

که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟
sorrow?

Ever lost touch,
تا بحال آیا بدون تاثری
Let a good
friendship die

اجازه داده اید دوستی ای به پایان رسد،
Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافی ندارید؟
or call
and say,’Hi’
آیا هرگز به کسی تلفن زده اید فقط به این خاطر که به او بگویید: دوست من، سلام؟
You’d better slow down.
حال کمی سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید.
Don’t dance
so fast.
اینقدر تند وسریع به رقص درنیایید.
Time is short.
زمان کوتاه است.
The music won’t last.موسیقی دیری نخواهد پایید.

When you run so fast to get somewhere
آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می دوید،
You
miss half the fun of getting there.
نیمی از لذت راه را بر خود حرام می کنید.
When you worry and hurry
through your day,
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله بسر می رسانید،
It is like an unopened
gift….
گویی هدیه ای را ناگشوده به کناری می نهید..
Thrown away.

Life is not a

زندگی که یک مسابقه دو نیست!

Do take it slower

کمی آرام گیرید

Hear the

music

به موسیقی گوش بسپارید،

Before the song is over.

پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد.

FORWARDED E-MAILS ARE TRACKED TO OBTAIN THE TOTAL COUNT.

سرگرمی های جوانان دیروز

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 

سرگرمی های جوانان دیروز

 

من که نفهمیدم این “اون روزا و قدیما”که سر زبان همه هست, حتی جوانهای 18 ساله ام از خوبی های ماشین ,خانه,لباس و هر چیز قدیمی می گویند کی بوده و کجا بوده.

در این گزارش تلاش می کنیم ,شما را با برخی سرگرمی های عجیب وغریب جوانان دیروز آشنا کنیم البته بدور از هر گونه جهت گیری ای اگر نکاتی هست که جا افتاده مارو همراهی کنید .

 

1.دندان طلا !

خیلی از جوان های دیروز برای نشان دادن وضعیت خوب مالی و حتی جرات شان دندانهای سالمشان را می کشیدن و دندان طلا می گذاشتن!! باور ندارید از پدر بزرگتان بپرسید.

البته با افزایش نجومی قیمت طلا کمتر کسی از این فکرهای … به سرش میزند.

 

2.کفتر بازی”کبوتر بازی”

ابزار لازم این به اصطلاح سرگرمی یک قفس و چند کبوتر زبان بسته بود که باظالمانه ترین روش ها مجبورشان می کردند مسافتی طولانی را طی کنند و مجددا به قفس تنگ و تاریکشان برگردند.

خدا رو شکر زندگی آپارتمان نشینی این روزها کمتر به افراد جرات می دهد همچین کاری انجام بدهند.

 

3.ترنا بازی

چند نفر که دور یکدیگر جمع می شدند تا رسم شاه و گدا و زندگی دیکتاتوری را تمرین کنند. یک نفر شاه می شد و هرچه امر می کرد باید بدون چون و چرا از سوی دیگران اجرا می شد.

این بازی اغلب در قهوه خانه ها و مکان های عمومی ساعت ها افراد را سرگرم می کرد.

البته برخی بدشان نمی آید ترنا بازی را دو باره رواج بدهند.

 

4.جمع کردن تمبر

بعضی از جوان های دیروز که دنبال تفریحات سالم بودند کلکسیون جمع می کردند.تمبر,سکه,پوسترهنرپیشه ها و … که این روزها به دلیل کاهش نامه نگاری و صد البته سرعت دنیای امروز کمتر جوانی سراغ این کارها می رود.

باورتان بشود یانه, بعضی ها آنقدر به کلکسیون شان وابسته می شدند که حتی هزینه های خورد و خوراکشان را برای خرید یک تمبر جدیدمی دادند.

 

5. غیبت کنون

خیلی از پدر بزرگا و مادر بزرگایی که این روزها به چت و گروه های اینترنتی ایراد می گیرندو نگران اتلاف وقت جوانان هستند قبلا توی کوچه پس کوچه های قدیمی بعد از ظهر ها دور هم جمع می شدند و یه حلقه تشکیل می دادند و مراسم غیبت کنون راه می انداختند.

البته این مراسم آن روزها اسمی نداشت .اما از آنجایی که محتوای جلسات چند ساعته ایشان بیشتر غیبت و صحبت از همسایه های غایب در جلسه بود با اجازه شما جلسه غیبت کنون برای این هم نشینی ها برگزیدیم.

 

6.فرکردن مو

قدیم ها که ابزار و لوازم سلمانی و آرایش مو انقدر پیشرفت نکرده بود خیلی از مادر بزرگ هایی که از اتلاف وقت نوه هاشان جلو آینه ناراحت هستندیک صبح تا بعد از ظهر با استفاده از ابتدایی ترین روش ها برای فر کردن موها شان وقت می گذاشتند.

تازه خبرندارید که خیلی وقتها موهاشون هم می سوخت و مجبور می شدند کوتاهشان کنند و بعد هم یه یک هفته ای برای موهای از دست رفته عزاداری می کردند!!

 

7.تماشای معرکه گیری

حتما می دونید که این روزها چندین کتاب و مقاله در خصوص اتلاف وقت جوانان جلوی تلویزیون و شبکه های اجتماعی نوشته شده . اما حتما خبرندارید که قدیما بعضی از بزرگتر ها برای سرگرم شدن پای بساط معرکه ,معرکه گیران می نشستند تا عملیات محیر العقول پاره کردن زنجیر ,بلند کردن جسم سنگین و مارگیری تماشا کنند.تازه برای مشاهده این عملیات شگفت انگیز پول هم پرداخت می کردند تا دخل پهلوان خالی نماند!

 

8.خربازی یا خر سواری

اگر چه خودم از مخالفان سرسخت این پیاده روی با ماشین! و چرخ زدن با اتومبیل هستم اما خبرندارید جوان های قدیم کارهای عجیب تری می کردند.

یکی از سرگرمی های جمعی مردم خربازی ( خرسواری ، یابو سواری ) بود و این بازی و تفریح منحصرا مخصوص داش مشدی های خوش پوش بود که برای سوار شدن بر خرهای معروف به خربندی و یا خرهای دولایی به خیابان علاءالدوله ( فردوسی ) می رفتند . در این خیابان ده ها خر کوچک و بزرگ همراه پالان های دیدنی و افسارهای مزین به برنج و نقره و گل میخ نقره کوبی شده و زنگوله های ریسه ای و پالان های مخمل و شال و ترمه و اطلس پرزرق و برق و دست و پا و بال و دم حنابسته و سم های سیاه شده و منگوله های زیبا آماده شده بود .

خربازها و یا یابوسوارها نیز لباس های جالبی می پوشیدند . مثلا لباده های بلند از ماهوت و مخمل و رداهای رالی و کپنک های نمدی و شال های ابریشمی و گیوه های آجیره و ملکی و غیره و این خرسوارها در برابر چشمان صدها تماشاچی از حاشیه خیابان علاءالدوله و گاهی لاله زار بالا و پایین می رفتند!!

 

9. قاشق زنی”تکدی گری آیینی”

قاشق‌زنی رسمی زنانه‌است. زنان چادری بر سر انداخته و گاه نقابی بر چهره می‌زدند تا ناشناس بمانند. آنگاه با قاشق بر کاسه یا قابلمه یا بر در خانه می‌کوبیدند و اهل خانه را از آمدن خویش آگاه می‌کردند. اهل خانه کاسه خالی را گرفته و مشتی آذوقه خشک از قبیل بنشن در آن ریخته و باز می‌گرداندند. گاه بجای آذوقه پول نقد به قاشق زن پرداخت می‌شده‌است. مهمترین شرط در قاشق زدن ناشناس ماندن قاشق‌زن بوده‌است. لذا نه قاشق‌زن و نه صاحب منزل، در هنگام مواجهه سخن نمی‌گفته‌اند.این رسم معمولا توسط دختران دم بخت اجرا می شد!!

البته گفته می شود که آذوقه های جمع آوری شده برای پختن آش نذری بکار گرفته می شد و بین فقرا توزیع می گردید.