استثنایی‌ترین خودروهای کلاسیک جهان

مجموعه: دنیای خودرو

«استثنایی‌ترین خودرو کلاسیک جهان» عنوان مسابقه‌ای است که برنده امسال آن پتر مولین ، تاجر و مالک موزه خودرو بود.شش خودرو کلاسیک استثنایی جهان را به روایت بلومبرگ مشاهده می‌کنید.

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۶۸ Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

 

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۳۰ Cord L29 Brooks Stevens Speedster

 

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۳۷ Talbot-Lago

 

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۶۸ Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

 

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۳۲ Isotta Fraschini Tipo 8A

 

اخبارخودرو,خبرهای خودرو, خودروهای کلاسیک

۱۹۰۳ Mercedes Simplex

اخبار خودرو – اقتصادنویز